Władze węgierskie, NUSZ, wprowadziły bardzo wysokie kryteria jakości dla wszystkich producentów urządzeń OBU. Wszystko to, aby przewoźnicy mieli pewność, że system działa prawidłowo.

Specjalistyczne obowiązki, procedury, wskaźniki KPI, certyfikacje/autoryzacje zostały nałożone na dostawców usług.
Wszystkie powyższe zostały opisane w SLA (Service Level Agreement). Jest to obowiązkowa część umowy dla autoryzowanych deklarantów opłat.

Jak możesz znaleźć różnice pomiędzy producentami OBU? Które kryteria powinno się wziąć pod uwagę wybierając dostawcę OBU?

Należy mieć pewność, że operator spełnia wymagania:

  1. jest certyfikowany (dostawca musi być akredytowany przez władze węgierskie NUSZ)
  2. musi mieć aktualnie wdrożone procedury SLA wymagane przez NUSZ
  3. musi posiadać doświadczenie w dostawie usług (przynajmniej kilka tysięcy używanych urządzeń)
  4. OBU musi pokazywać dokładnie pokonany dystans
  5. Wielojęzykowe call center jest niezbędne
  6. Wsparcie techniczne musi być kompetentne (osobny dział w firmie, który zajmuje się tylko i wyłącznie rozwiązywaniem problemów)
  7. Cena musi być konkurencyjna
  8. Urządzenie powinno być łatwe do kupienia, dostępne przez sklep internetowy
  9. Powinno posiadać opcję monitoringu GPS z funkcjami do zarządzania flotą.

Czy zatem podjęliście już decyzję? Podziel się z nami swoją opinią i zostaw wiadomość w komentarzu.