SafeFleet / ETA Automatizari Industriale odnowił swój certyfikat i stał się ponownie zaufanym partnerem NUSZ na rok 2016! ETA Automatizari Industriale / SafeFleet wypełnił wszystkie kryteria postawione przez NUSZ Zrt dla systemu opłat drogowych oraz otrzymał nagrodę „Intermediate Audited Declarant” for 2016.

intermediar

NUSZ Zrt jako firma administrująca system HU-GO jest jedyną władną do udzielenia certyfikacji, jako rezultat rocznego audytu. Współpraca pomiędzy NUSZ Zrt and ETA Automatizari Industriale / SafeFleet odbywa się za pośrednictwem urządzenia OBU one, któe pozwala na automatyczny pobór opłaty drogowej na Węgrzech dla pojazdów o DMC powyżej 3.5 tony.

Opłata drogowa może być naliczona dzięki transmisji GSM pozycji GPS, rejestrowanej przez urządzenie OBU one produkowane przez ETA Automatizari Industriale / SafeFleet oraz uoważnionych dostawców. Audyt potwierdza, że założenia są realizowane i spełniają warunki stawiane przez Service Level Agreement, podpisane przez pośrednika i władze węgierskie.

NUSZ Zrt przeprowadza audyt certyfikujący każdego roku, analizując rygorystycznie wszystkie dane dostarczone przez pośrednika każdego miesiąca poprzedniego roku.

ETA Automatizari Industriale / SafeFleet jest jedyną firmą z siedzibą w Rumunii, która otrzymała certyfikat „Intermediate Audited Declarant”. Obecnie ponad 600 międzynarodowych przewoźników korzysta z OBU one do uiszczania podatku w HU-GO.

Safefleet